REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Inwestycje energetyczne Grupy ORLEN ze wsparciem z rynku mocy

  • 15 grudnia 2022 14:24
  • Opracowała: AMC
Reklama

Grupa ORLEN zakontraktowała ok. 1,13 GW obowiązku mocowego na aukcji głównej na rok dostaw 2027, przeprowadzonej dnia 15 grudnia br. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Spośród 28 zakontraktowanych jednostek Grupy ORLEN, osiem jednostek uzyskało kontrakt 7-letni, a jedna kontrakt 5-letni. Aukcja zakończyła się z ceną zamknięcia mieszczącą się w przedziale 406,35-372,51 zł/kW/rok. Szacunkowe przychody Grupy ORLEN z tytułu zawartych umów mocowych mogą wynieść łącznie przez 7 lat co najmniej 737,23 mln zł - czytamy w komunikacie.

– Po dużym sukcesie zeszłorocznej aukcji głównej, w której Grupa ORLEN zakontraktowała na rynku mocy w 17-letnich umowach CCGT Ostrołękę oraz CCGT Grudziądz, w obecnej aukcji Grupa skupiła się na dywersyfikacji umów wieloletnich dla jednostek zeroemisyjnych, a jednocześnie zapewniających stabilną energię dla obiorców. Zakontraktowaliśmy prawdopodobnie pierwszy w historii rynku mocy magazyn elektrochemiczny – magazyn energii przy FW Bystra w woj. pomorskim, który po fazie pilotażu, mamy zamiar przyłączyć do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto zakontraktowaliśmy siedem małych elektrowni wodnych, które dzięki uzyskanym kontraktom mocowym będą podlegać modernizacji oraz jeden z bloków w elektrowni Ostrołęka B, który będzie przystosowany do współspalania biomasy, tak aby spełnić limit emisji CO2 wymagany przez Komisję Europejską – mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN.

Pozostałe obiekty Grupy ORLEN zgłoszone do aukcji głównej, które uzyskały umowy roczne: CCGT Włocławek (PKN ORLEN SA), Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żydowo (Energa Wytwarzanie SA), Elektrownia Wodna Włocławek (Energa Wytwarzanie SA), silniki tłokowe (PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA) oraz kilkanaście jednostek redukcji popytu, czyli tzw. DSR (Enspirion).

PSE poda do publicznej wiadomości wstępne wyniki tej aukcji w terminie trzech dni roboczych od dnia aukcji. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłosi Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.

Podstawowym celem rynku mocy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych w horyzoncie długoterminowym. W ramach mechanizmu dostawcy mocy otrzymują wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do dostarczania mocy oraz jej dostarczanie w okresach, gdy rezerwa w systemie jest poniżej wymaganego poziomu. Wynagrodzenie z rynku mocy zabezpiecza przychody dla istniejących źródeł wytwórczych oraz poprawia opłacalność przeprowadzanych modernizacji i inwestycji w nowe źródła wytwórcze.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]