WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Energetycy żegnają się z węglem

  • 5 marca 2021 13:18
  • Autor: AMC
Reklama

Energa Kogeneracja, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zakończyła prace optymalizacyjne bloku biomasowego w Elektrociepłowni Elbląg. To kolejna inwestycja, która ma zapewnić mieszkańcom ciepło, którego źródłem nie jest węgiel.

Spółka informuje, że blok biomasowy po zwiększeniu zainstalowanej mocy cieplnej do 60 z 30 MWt, oraz po przeprowadzonych testach, pracuje zgodnie z planem. Celem optymalizacji było obniżenie kosztów produkcji energii oraz uelastycznienie pracy jednostki. Dotychczas mogła ona pracować, korzystając jedynie z chłodzenia wodą z rzeki Elbląg. Obecnie, w zależności od potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej i sytuacji na rynku energii, źródło może pracować, wykorzystując również wodę właśnie z m.s.c. (układ z pogorszoną próżnią) lub z pominięciem turbiny parowej. Blok pomyślnie przeszedł również testy ruchowe i pomiary gwarancyjne.

- Blok biomasowy będzie podstawowym źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego miasta do momentu wdrożenia przez  docelowego modelu pracy elektrociepłowni. Wspólnie z blokiem biomasowym pracuje ostatni czynny kocioł węglowy w Elektrociepłowni Elbląg, który został zmodernizowany i dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Od 2022 r. będzie on źródłem rezerwowym, wykorzystywanym tylko w razie konieczności, np. awarii innego źródła. Kocioł węglowy po 2024 r. zostanie wyłączony z eksploatacji - czytamy w komunikacie.

Spółka informuje, że sprawnie przebiega również realizacja szacowanego na ok. ćwierć miliarda zł programu inwestycyjnego EKO. Zakłada on w pierwszej kolejności budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 114 MWt. Następnie do końca 2025 r. powstanie układ silników gazowych. 

Elektrociepłownia Elbląg odpowiada za produkcję ok. 80 proc.ciepła dystrybuowanego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Z chwilą oddania układu silników gazowych do eksploatacji EKO definitywnie zakończy produkcję energii z węgla w Elblągu, bazując wyłącznie na paliwie biomasowym i gazowym.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

KLNZO
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]