WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Kościół pod ochroną ze względu na... nietoperze

  • 14 września 2021 08:06
  • : : autor: AMC
Reklama

Przyzwyczajeni jesteśmy, że kościoły są miejscem kultu, częścią naszego dziedzictwa religijnego i kulturowego. Tymczasem niektóre świątynie są również cenne z przyrodniczego punktu widzenia. Tak jest m. in. w Sławkowie w powiecie będzińskim. Tamtejszy kościół parafialny jest jednym z największych w Polsce siedlisk rzadkiego gatunku nietoperza, nocka orzęsionego - informuje RDOŚ w Katowicach.

Na stronie urzędu czytamy, że strych sławkowskiego Kościoła św. Mikołaja jest dla tego niewielkiego gatunku nietoperza przede wszystkim kolonią rozrodczą. Populacja nocka orzęsionego w Polsce jest szacowna na nie więcej niż 1500 osobników, z czego aż 20-30 proc. mieszka właśnie w okolicy Sławkowa. Tak duża populacja lokalna sprawia, że zagłębiowskie miasto jest drugim co do wielkości populacji siedliskiem tego ssaka w Polsce. Nocek orzęsiony występuje głównie w Europie południowej, w Polsce osiąga północną granicę zasięgu.

- Na obszarach Natura 2000 nie obowiązuje z góry określony katalog zakazów i nakazów, tak jak w przypadku rezerwatów przyrody. Włączenie kościoła do sieci i objęcie go ochroną oznacza jedynie brak możliwości podejmowania działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić nietoperzom. Z drugiej strony, sieć Natura 2000 stwarza miastu i parafii możliwość ubiegania się o dofinansowanie prac, które mogłyby sprzyjać ochronie nietoperzy - informuje RDOŚ.

Sławkowska świątynia to nie pierwszy kościół w sieci Natura 2000 w naszym regionie. Do tej pory ochroną objęte zostały, również jako siedliska nietoperzy, kościoły w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim oraz Radziechowach na Żywiecczyźnie.

Eksperci przypominają, że obszar Kościół w Sławkowie został umieszczony na liście nowych, projektowanych obszarów, przygotowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Teraz propozycje trafiły do konsultacji z właściwymi radami gmin. Po ich zakończeniu propozycje zmian w sieci zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, a następnie przekazane do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia przedmiotowych zmian w drodze decyzji wykonawczych.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]