WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Przynajmniej jeden punkt ładowania elektryka w każdym budynku

  • 29 grudnia 2021 13:38
  • : : autor: AMC
Reklama

– Ważną zmianą jest również wprowadzenie na poziomie dyrektywy obowiązku państw członkowskich do usunięcia barier utrudniających uruchamianie punktów ładowania w budynkach mieszkalnych, w których zlokalizowano miejsca parkingowe. Kraje będą również musiały zapewnić dostępność wsparcia technicznego dla gospodarstw domowych wyrażających wolę instalacji ładowarek. Liczymy, że stanie się to kolejnym czynnikiem przyspieszającym rozbudowę infrastruktury prywatnej w Polsce. PSPA szacuje potencjał w tym zakresie na nawet 110 tys. punktów – mówi Maciej Mazur.

Jak zauważa PSPA, nowelizacja EPBD stanie się istotnym wsparciem założeń planowanej rewizji dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Oba akty prawne stanowią podstawę regulacyjną przyspieszającą dekarbonizację sektora transportu i w konsekwencji realizację nadrzędnego celu, jakim jest osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej maksymalnie do 2050 r. Zdaniem PSPA, określone w Fit for 55 cele dotyczące regionu Europy Środkowo-Wschodniej powinny być jednak jeszcze bardziej ambitne.

– Rozbudowa infrastruktury ładowania w Polsce i w całym regionie CEE musi zdecydowanie przyspieszyć, abyśmy mogli uniknąć dalszej budowy Europy dwóch prędkości i ograniczyć import do Polski używanych pojazdów spalinowych proporcjonalnie do wzrostu zeroemisyjnej floty w krajach Europy Zachodniej. W naszej ocenie cele przedstawione w projekcie nowelizacji EPBD powinny zakładać m.in. przygotowanie wszystkich nowych i remontowanych budynków mieszkalnych i biurowych do instalacji punktów ładowania przy każdym miejscu parkingowym do 2030 r. Dyrektywa powinna też określić cele pośrednie np. do roku 2027 r. W przypadku budynków z co najmniej 10 miejscami parkingowymi konieczne jest również ustalenie minimalnego udziału stanowisk z punktami ładownia np. 10 proc. do 2025 r., 20 proc. do 2030 r. i 40 proc. do 2035 r. – mówi Maciej Mazur.

PSPA wskazuje, że obecny projekt EPBD nie rozwiązuje w całości problemu odmawiania instalacji prywatnych punktów ładowania przez administrację budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Obciążanie kosztami renowacji całego okablowania parkingowego nadal obciąża wnioskodawców – użytkowników pojazdów elektrycznych. Kolejnym obszarem problemowym jest brak propozycji regulacji przyspieszających odbiory nowo instalowanych punktów ładowania. Na tę barierę wskazują również interesariusze rynku e-mobility z Niemiec, Francji i Hiszpanii.

– Mimo że projekt nowelizacji EPDB wprowadza przepisy wzmacniające rolę państw członkowskich we wdrażaniu istotnych dla elektromobilności regulacji i zmian, to jednak przewiduje niewystarczający mechanizm weryfikacji tych działań. Wsparcie finansowe i instytucjonalne powinno zostać uzależnione od postępów osiągniętych w poszczególnych obszarach, takich jak np. wdrażanie rozwiązań V2G czy inteligentnego ładowania EV. Istotnym brakiem jest również całkowite pominięcie w planowanych przepisach rozwiązań przyspieszających dekarbonizację transportu ciężkiego. W ocenie PSPA, projektowana nowelizacja EPBD w toku dalszych prac powinna zostać wzbogacona również o przepisy dotyczące obowiązku instalacji infrastruktury kanałowej i stacji ładowania wysokiej mocy przeznaczonej dla użytkowych pojazdów elektrycznych w magazynach, składach i zajezdniach – mówi Maciej Mazur.

Strona 2 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]