WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Adaptacja do zmian klimatu w 7 województwach

  • 17 stycznia 2022 12:41
  • : : autor: AMC
Reklama

Aż 19 beneficjentów (gmin i miast) otrzymało za pośrednictwem NFOŚiGW blisko 86,5 mln zł dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na projekty przystosowujące do zmian klimatu. Wsparto je także z budżetu państwa równoległymi dotacjami - w sumie ok. 12,7 mln zł. Dzięki dofinansowaniom zielono - niebieska infrastruktura powstanie w gminach: Leśna, Czechowice-Dziedzice, Polkowice, Grodzisk Mazowiecki, Pobiedziska, Czempiń, Kowary, Kłodzko, Łapy, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój, Jawor, na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz w miastach: Wyszkowie, Koninie, Piastowie, Mikołowie, Twardogórze i Gryfinie - czytamy w informacji Funduszu.

Projekty przyczynią się do zwiększenia powierzchni terenów zielonych i aktywnych biologicznie, rozwoju małej retencji, ograniczenia efektów tzw. miejskich wysp ciepła, poprawy jakości powietrza, rozwoju bioróżnorodności oraz do wsparcia procesów napowietrzania i wentylacji miast. Dodatkową korzyścią będzie podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu.

Wszystkie dofinansowane inwestycje zostaną podjęte w związku ze zmianami klimatycznymi, które coraz częściej powodują występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, podtopienia lub powodzie. Mają także skutecznie neutralizować skutki miejskich wysp ciepła, nadmiernego zagęszczenie zabudowy i „betonowania” miast, czyli zbytniego uszczelniania powierzchni przepuszczalnych oraz ubywania terenów biologicznie czynnych w miastach, co przyczynia się często albo do braku wody opadowej, albo jej zbyt dużej ilości. Przewidziany w dofinansowanych inicjatywach rozwój tzw. niebiesko-zielonej infrastruktury przyczyni się także do poprawy mikroklimatu  w gminach i miastach. 

Dzięki dofinansowaniom (przekazanym przez NFOŚiGW w listopadzie i grudniu 2021 r.) zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia: Gmina Mikołów (woj. śląskie): Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście; Gmina Twardogóra (woj. dolnośląskie): Wdrożenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych i działania edukacyjne; Gmina Gryfino (woj. zachodniopomorskie): Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gryfinie; Związek Gmin Dorzecza Wisłoki (woj. podkarpackie ): Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki; Miasto Konin (woj. wielkopolskie): Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie; Gmina Jawor (woj. dolnośląskie): Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor; Fundacja Sendzimira (woj. mazowieckie): Między suszą a powodzią. Błękitno-zielona infrastruktura w gminie Leśna.

A także: Miasto Piastów (woj. mazowieckie): Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów; Gmina Wyszków (woj. mazowieckie): Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie; Gmina Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie): Z zapałem przeciw zmianom klimatu – zielono- niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice; Gmina Polkowice (woj. dolnośląskie): Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach; Gmina Grodzisk Mazowiecki (woj. mazowieckie): Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim; Gmina Pobiedziska (woj. wielkopolskie): Zielono-niebieskie Pobiedziska; Gmina Czempiń (woj. wielkopolskie): Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu; Gmina Miejska Kowary (woj. dolnośląskie): Zielono-niebieskie Kowary; Gmina Miejska Kłodzko (woj. dolnośląskie): Kłodzki NBS (Nature Base Solution); Gmina Łapy (woj. podlaskie): Wspólnie z naturą w Łapach - adaptacja do zmian klimatu; Gmina Miejska Nowa Ruda (woj. dolnośląskie): Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda; Gmina Polanica- Zdrój (woj. dolnośląskie): Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów zieleni w Polanicy-Zdroju z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury na potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]