WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Proces wdrażania gospodarki wodorowej ma przebiegać etapowo

  • 25 stycznia 2022 08:36
  • Autor: AMC
Reklama

Polska Strategia Wodorowa zakłada rozwój gospodarki wodorowej w trzech podstawowych obszarach: w transporcie, w energetyce i ciepłownictwie, ale także w szeroko rozumianym przemyśle – informuje Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska, podczas konferencji Powerpol 2022. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów i dyskusji o najbardziej aktualnych kwestiach dotyczących transformacji energetycznej, źródeł zielonej energii oraz roli wodoru.

W trakcie spotkania wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska mówił m.in. o planach ministerstwa w zakresie wdrażania gospodarki wodorowej,  także w odniesieniu do ogłoszonej Polskiej Strategii Wodorowej.

- Jednym z elementów budowy nowego systemu elektroenergetycznego jest gospodarka wodorowa. Przez blisko rok pracowaliśmy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska nad projektem Polskiej Strategii Wodorowej, która została przyjęta przez Radę Ministrów 2 listopada 2021 r. - powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

Według założeń strategicznych, proces wdrażania gospodarki wodorowej ma przebiegać etapowo. W latach 2025-2030 będzie dominować implementacja rozwiązań wodorowych poprzez rozwój projektów pilotażowych i demonstracyjnych, przy sukcesywnie rosnącym udziale projektów komercyjnych. Z uwagi na konieczność podnoszenia poziomu gotowości technologicznej wybranych rozwiązań, rozwój gospodarki wodorowej do poziomu znaczącego sektora nastąpi w okresie po latach 2030-2035.

Wiceminister zaznaczył, że Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru.

Przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2021 r.  Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040, wyznaczyła cele dotyczące: osiągnięcia mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów; rozpoczęcia eksploatacji 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce; powstania min. 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru; powstania co najmniej 5 dolin wodorowych.

- Rząd opracowuje również legislacyjny pakiet wodorowy, tzw. Konstytucję dla wodoru, w ramach której określone zostaną szczegóły funkcjonowania rynku, implementujące prawo UE w tym zakresie oraz wdrażające system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru. Celem wodorowego pakietu legislacyjnego jest zapewnienie korzystnego otoczenia regulacyjnego dla rozwoju gospodarki wodorowej oraz wprowadzenie mechanizmu wsparcia produkcji niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru – dodał wiceminister.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]