REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Dofinansują modernizację źródła ciepła w Kozienicach

  • 19 września 2022 15:03
  • Opracowała: AMC
Reklama

Kozienicka Gospodarka Komunalna przeprowadzi modernizację źródła ciepła w Kozienicach. Na inwestycję tę otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 22,7 mln zł dotacji oraz pożyczkę także w wysokości 22,7 mln zł - czytamy w komunkacie.

Ta ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Kozienice zostanie zrealizowana w ramach drugiej edycji programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”.

Celem projektu jest zaopatrzenie w ekologiczne ciepło mieszkań i domów mieszkańców miasta Kozienice podłączonych do istniejącej sieci ciepłowniczej. Całkowity koszt inwestycji to 55 903 500 zł. Kwota zarówno dotacji, jak i pożyczki ze środków NFOŚiGW wyniesie po 22 725 000 zł.

- Celem rządu, resortu klimatu i środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest redukcja emisji zarówno w przedsiębiorstwach, jak i samorządach. Doskonałym do tego narzędziem są programy takie jak  „Ciepłownictwo powiatowe”, czy planowany program  „Kogeneracja dla Ciepłownictwa” – zaznacza Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

- Wiemy, że transformacja ciepłownictwa zawodowego jest procesem kosztownym. Nieduże przedsiębiorstwa ciepłownicze mają problem z dostępem do kapitału na inwestycje, a bez potrzebnej modernizacji stają przed coraz trudniejszą walką o rentowność działalności. Dlatego proponujemy systemowe wsparcie, dzięki któremu będzie można – tak jak tu w Kozienicach – finansować adekwatne rozwiązania technologiczne – podkreśla szefowa resortu.

- NFOŚiGW poprzez swoje programy priorytetowe  wspiera finansowo transformację energetyczną, szczególnie mniejszych systemów ciepłowniczych. Nowoczesne źródła ciepła przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw ciepłowniczych, czego efektem są oszczędności w zużywanym paliwie, a tym samym spadek kosztu wytworzonego ciepła. W efekcie maleje koszt ogrzewania dla odbiorców ciepła systemowego – mówi Sławomir Mazurek, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tym bardziej cieszy, że inwestycja będzie mieć nie tylko ważny wymiar społeczny i ekonomiczny, ale przyniesie również efekty ekologiczne. Dzięki modernizacji źródła ciepła w Kozienicach nastąpi zmniejszenie emisji CO2 o 16 099 ton/rok, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 213 313 GJ/rok, jak również zmniejszenie zużycia energii końcowej o 4 634 GJ/rok.

- Kozienicki projekt dotyczy budowy dwóch układów kogeneracji, składających się z dwóch kotłów na biomasę, każdy o mocy nominalnej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczno-technologiczną i dwóch obiegów ORC do produkcji energii elektrycznej w układzie skojarzonym o mocy do 145 kWe każdy. W ramach projektu zostanie wybudowany nowy budynek ciepłowni wraz z infrastrukturą oraz składem paliwa, nastąpi również montaż agregatu prądotwórczego – mówi Piotr Kozłowski, burmistrz Gminy Kozienice.

Warto zaznaczyć, że po realizacji projektu 65,6 proc. ciepła będzie produkowane z odnawialnych źródeł energii, co oznacza że system ciepłowniczy w Kozienicach stanie się systemem efektywnym energetycznie.

Umowa o udzielenie dotacji w ramach programu „Ciepłownictwo powiatowe – II nabór” została podpisana 19 września 2022 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca stycznia 2025 r.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]