REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Miliardy z funduszu modernizacyjnego na przyspieszenie transformacji

  • 23 grudnia 2022 10:00
  • Opracowała: AMC
Reklama

W drugim roku funkcjonowania funduszu modernizacyjnego wypłacono z niego łącznie 4,11 mld euro na wsparcie 61 projektów w ośmiu krajach będących beneficjentami. Projekty te pomogą zmodernizować systemy energetyczne, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w sektorze energii, przemysłu, transportu i rolnictwa oraz poprawić efektywność energetyczną. Dzięki wsparciu dla takich inwestycji państwa członkowskie będą mogły osiągnąć swoje cele w zakresie klimatu i energii na 2030 r., a także szybciej dokonać transformacji ekologicznej UE.

W komunikacie czytamy, że w tym roku dokonano wypłat środków na rzecz Chorwacji (119,8 mln euro), Czech (1,34 mld euro), Estonii (62,4 mln euro), Litwy (85 mln euro), Polski (643,2 mln euro), Rumunii (1,39 mld euro), Słowacji (399,5 mln euro) i Węgier (74,3 mln euro). W czerwcu wypłacono już 2,4 mld euro na wsparcie 45 projektów inwestycji. Kwotę tę uzupełnia dzisiejsza wypłata 1,71 mld euro w celu wsparcia kolejnych 16 projektów inwestycji.

W tym roku w ramach funduszu modernizacyjnego wybrano 61 projektów inwestycji w obszarze wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, modernizacji sieci energetycznych i efektywności energetycznej w sektorze energetycznym, przemyśle, budynkach i transporcie, oraz w obszarze zastąpienia wytwarzania energii elektrycznej z węgla paliwem mniej emisyjnym. Oto przykładowe projekty, które otrzymały finansowanie: produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i magazynowanie energii w akumulatorach, aby wspierać działanie sieci energetycznej w Chorwacji; modernizacja publicznych systemów oświetlenia w gminach, zastąpienie węgla biomasą i gazem w instalacjach lokalnego ogrzewania i instalacjach objętych systemem handlu emisjami oraz zwiększenie efektywności energetycznej w Czechach; niskoemisyjny i energooszczędny transport publiczny w Estonii; optymalizacja, cyfryzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej i materiałów na Węgrzech; renowacja budynków publicznych, zwiększenie efektywności energetycznej i rozwój zdolności w zakresie produkcji zielonego wodoru na Litwie; budowa ciepłowni opartych na odnawialnych źródłach energii i poprawa efektywności energetycznej przemysłu w Polsce; budowa ośmiu parków fotowoltaicznych i dwóch turbin gazowych o cyklu kombinowanym, które w procesie wytwarzania energii zastąpią węgiel brunatny odnawialnymi źródłami energii i gazem, oraz modernizacja sieci elektroenergetycznych w Rumunii; odbudowa i rozbudowa sieci ciepłowniczych i chłodniczych oraz projekty w zakresie dekarbonizacji w sektorze przemysłowym na Słowacji.

Termin składania przez państwa członkowskie będące beneficjentami projektów inwestycji w celu uzyskania ewentualnego wsparcia z funduszu modernizacyjnego w następnym cyklu wypłat upływa 19 stycznia 2023 r. w przypadku projektów niepriorytetowych i 16 lutego 2023 r. w przypadku projektów priorytetowych.

Fundusz modernizacyjny, finansowany z dochodów z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu takimi uprawnieniami, ma na celu wsparcie dziesięciu państw UE o niższych dochodach w procesie transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Państwa członkowskie będące beneficjentami to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]