WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

W byłej kopalni trenować będą sportowcy

  • 13 marca 2020 10:16
  • Autor: AMC
Reklama

Obiekty KWK Rozbark zmieniają swoje oblicze. Powstaje tam Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych, które jest jedną z najważniejszych inwestycji, jaka realizowana jest na terenach po dawnej KWK Rozbark. Pierwsze efekty prac już widać.

- Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe na terenie budynku szkoleniowo-noclegowego oraz w obiekcie dawnej maszynowi szybu „Bończyk”, który będzie pełnił funkcję centrum sportów siłowych – mówi Dobromir Bujak, prezes Klubu Sportowego Skarpa Bytom. - Trwają również prace mające na celu odtworzenie budynku łącznika – scalającego budynek centrum sportów siłowych z budynkiem centrum sportów wspinaczkowych – dodaje  Bujak.

- To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców Rozbarku, ale całego miasta. Powstający w dawnych obiektach kopalni ośrodek sportowy z pewnością będzie kolejną wizytówką Bytomia – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Przypomnijmy, że inwestycja jest przykładem rewitalizacji terenu poprzemysłowego, którego celem jest przebudowa kilku obiektów – budynku maszynowni Bończyk, kotłowni z transformatorami i zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem ich do nowej funkcji – sportowo-rekreacyjnej. Do tej pory budynek szkoleniowo – noclegowy po rozbiórce i uprzątnięciu ma już nową stolarkę okienną i drzwiową, jak również został wyposażony w instalacje. Ponadto powstały już wszystkie ściany działowe, wykonano tynki wewnętrzne i częściowo już płytki. Z kolei w budynku dawnej maszynowni, zamontowana została już większość okien i częściowo wymieniono pokrycie dachu, a na ścianach położono nowe tynki.

Warto dodać, że cała inwestycja miała się zakończyć do końca 2020 r., jednak w lipcu 2019 r. zawalił się podczas prac rozbiórkowych komin, który poważnie uszkodził budynek kotłowni.

- Z remontem kotłowni musimy zaczekać aż otrzymamy decyzję Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe uzgodnienia i decyzje z nadzorem budowlanym i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków już zostały zakończone – mówi Dobromir Bujak. Warto jednak dodać, że wszystkie budynki poza kotłownią zostaną wyremontowane jeszcze w tym roku – dodaje prezes Skarpy Bytom.

Poza rewitalizacją obiektów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark, teren wokół budynków zostanie uprzątnięty i częściowo zagospodarowany, a mur oporowy wzdłuż ul. Chorzowskiej wyremontowany.

Inwestycja związana z budową Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Bytomiu-Rozbarku miała planowo kosztować prawie 11,8 mln, z czego 7,8 mln zł to dofinansowanie z UE.

- Takie były plany kiedy rozpoczynaliśmy inwestycję. Teraz po katastrofie budowlanej w 2019 roku kwoty te z pewnością ulegną zmiany, a całkowity koszt rewitalizacji obiektów po byłej kopalni poznamy dopiero po zakończeniu całej inwestycji – mówi Dobromir Bujak.

Budowa  Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Bytomiu-Rozbarku dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO-WSL na l. 2014-2020, środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego. Projekt ten był rekomendowany przez władze miasta do wsparcia ze środków UE.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]