WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Tracimy różnorodność biologiczną w całej Europie

  • 20 października 2020 08:51
  • Autor: WWF Polska
Reklama

W zastraszającym tempie tracimy różnorodność biologiczną w całej Europie - wynika z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) o kondycji europejskiej przyrody. Główne przyczyny to niezrównoważone rolnictwo, wylesianie, niekontrolowany i gwałtowny rozwój miast i zanieczyszczenie środowiska. Unijna polityka musi odpowiedzieć na wyzwania środowiskowe - informuje WWF Polska.

Dewastujemy nasz dom?

Raport EEA “Środowisko Europy 2020 - stan i prognozy”  zawiera alarmujące ustalenia dotyczące utraty gatunków, które pogorszyły się przez ostatnie 5 lat:

81 proc. siedlisk jest w stanie „złym” lub „bardzo złym”. Stan ponad 1/3 nadal się pogarsza.

W przypadku gatunków ponad 60 proc. jest w stanie „złym” lub „ bardzo złym”. Stan 1/3 nadal się pogarsza, 6 proc. wykazuje poprawę.

Zaczął się decydujący tydzień dla przyrody. Na unijnej Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zapadnie szereg kluczowych decyzji dotyczących różnorodności biologicznej: ministrowie środowiska będą dyskutować nad unijną strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r., ministrowie i europosłowie przyjmą z kolei stanowiska w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Eko pula

Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie wieloletnich ram finansowych budżetu UE na lata 2021-27, o ile zostaną zaaprobowane przez państwa członkowskie, oznaczają wzrost budżetu na Wspólną Politykę Rolną o ok. 26,5 mld euro. W przypadku Polski będzie to ok. 3 mld euro, czyli o ⅓ więcej niż poprzednio.

WWF apeluje do państw członkowskich i posłów do Parlamentu Europejskiego o zmianę ukierunkowania WPR na rolnictwo przyjazne dla przyrody, a do ministrów o poparcie Strategii ochrony różnorodności biologicznej UE i jej zobowiązania. 

Według najważniejszych wytycznych nowej WPR płatności bezpośrednie będą uwarunkowane spełnieniem surowszych wymogów w zakresie środowiska i klimatu. Każde państwo członkowskie będzie musiało oferować ekoprogramy mające na celu wspieranie rolników.

Żywność dla planety

Rolnicy mają kluczową rolę w ochronie różnorodności biologicznej. Obecny sposób produkcji żywności jest bowiem najważniejszą przyczyną utraty gatunków, a zrównoważone rolnictwo  kluczem do zmiany na lepsze. Dopłaty powinny wspierać przyjazne planecie praktyki rolnicze. 

- Ten raport pokazuje, jak pilne stały się działania mające na celu ocalenie tego, co pozostało z natury Europy - powiedział Sabien Leemans, starszy specjalista ds. Polityki ds. Różnorodności biologicznej w biurze WWF ds. Polityki europejskiej.

- Komisja przedstawiła niedawno swoją strategię ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r., zawierającą ambitne cele w zakresie ochrony i odtwarzania przyrody. Strategia ta mogłaby naprawdę zmienić zasady gry, ale tylko wtedy, gdy państwa członkowskie staną teraz za nią i skupią się na szybkim i pełnym wdrożeniu niezbędnych środków. Fakty mówią same za siebie: nie mamy już czasu, musimy działać! - dodaje Leemans.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

WUCVM
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]