REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rozwiązania 4.0 w Polskiej Chemii - czy to się opłaca?

  • 3 listopada 2021 13:00
  • : : autor: AMC
Reklama

Czy inwestycje w rozwiązania 4.0 w przemyśle chemicznym są opłacalne? Jak je takimi uczynić? Polska Chemia – jako jedna z najbardziej innowacyjnych branż – wyznaczająca, nie od dziś, trendy w całym przemyśle – stawia na nowoczesne technologie, mając świadomość, że transformacja cyfrowa, w długoterminowej perspektywie, pomoże zmaksymalizować zyski i zwiększyć bezpieczeństwo przedsiębiorstw - czytamy w materiale nadesłanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

- Zjawisko przemysłu 4.0 nie jest jednoznacznie zdefiniowane, jednak można uznać, że jest to pewna ogólna koncepcja, u podstaw której leży szerokie wykorzystanie Internetu, wymiany danych, zarówno pomiędzy maszynami i urządzeniami, jak i na linii maszyna–człowiek. Samo pojęcie przemysł 4.0 zostało użyte powszechnie po raz pierwszy w 2011 r. na targach Hannover Messe w Niemczech i odnosi się do idei czwartej rewolucji przemysłowej, która zakłada wzajemne przenikanie się i wykorzystywanie automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych - czytamy w materiale.

Obserwujemy coraz większe zainteresowanie wdrażaniem technologii 4.0 w Polskiej Chemii i z całą pewnością ten trend nadal będzie obecny, nic go nie zatrzyma. Cyfryzacja to ogromne szanse i możliwości rozwoju w dobie digitalizacji i upowszechniania się nowoczesnych technologii we wszystkich gałęziach naszego życia, także w skali przemysłowej. Pandemia, która nadal trwa, dobitnie pokazała, że gdyby nie przestrzeń cyfrowa, funkcjonowanie wielu firm, zakładów, stałoby się – przynajmniej w jakiejś części – niemożliwe. Trend ten niesie ze sobą jednak wiele wyzwań, wiążą się z nim kosztowne inwestycje, dlatego konieczne i kluczowe staje się całościowe podejście uwzględniające przede wszystkim pracowników, możliwości danego przedsiębiorstwa, jego potrzeby, a także dostępne narzędzia i procesy. Pamiętajmy jednak, że choć inwestycje w cyfryzację mogą wiązać się z kosztami, to przynoszą szereg wymiernych korzyści w wielu obszarach – przykłady można mnożyć. Pozwalają one nie tylko oszczędzić czas przy podejmowaniu decyzji, analizie danych, lecz także wpływają na redukcję kosztów, np. mediów stosowanych w procesie. Dodatkowo digitalizacja wspomaga procesy badawczo–rozwojowe przedsiębiorstw, co w nowoczesnym świecie ma szczególne znaczenie – wskazuje dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Izba przypomina, że na nowoczesne technologie i ich upowszechnienie stawia teraz cały świat. Transformacja cyfrowa jest również jednym z sześciu głównych celów zawartych w wytycznych Unii Europejskiej na lata 2019–2024. Wspieranie tego rodzaju transformacji nigdy wcześniej nie widniało tak wysoko na liście europejskich priorytetów. Mając na uwadze wspólnotowe cele, na początku stycznia 2021 r. polski rząd przedstawił Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, której celem jest wyznaczanie nowych kierunków rozwoju technologicznego Polski, podnoszenie kompetencji Polaków oraz stworzenie specjalnych mechanizmów finansowania rozwoju sztucznej inteligencji (ang. AI – artificial intelligence). 

Przedsiębiorstwa branży chemicznej doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że w nowoczesnych technologiach tkwi siła i ogromny potencjał – rozwiązania 4.0 odgrywają coraz większą rolę w opracowywaniu nowych strategii funkcjonowania firmy. Kluczowych obszarów implementacji 4.0 można wyróżnić co najmniej kilka, jednak ich wdrażanie zależy od wielu czynników. W przeprowadzonych przez PIPC badaniach w 2020 r., organizacje zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, wskazały, że cyfryzacja ma bardzo duży wpływ na organizację i jej ogólne funkcjonowanie.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]