REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wysokie ceny węglowodorów wsparły segment wydobycia, obciążyły wyniki handlu

  • 18 sierpnia 2022 08:11
  • Opracowała: AMC
Reklama

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wypracowała 78,4 mld zł przychodów, 15,1 mld zł EBITDA i 4,8 mld zł zysku netto. Wyniki są przede wszystkim pochodną sytuacji na europejskim rynku gazu. Rekordowe notowania węglowodorów wspierały rezultaty z działalności wydobywczej w kraju i zagranicą, gdzie Grupa zanotowała znaczący wzrost wolumenów produkcji ropy i gazu. Jednocześnie wysokie ceny paliw mocno odbiły się na wynikach segmentu sprzedaży.

 – Dzięki dywersyfikacji działalności i źródeł przychodów, Grupa Kapitałowa PGNiG jest w stanie wypracować solidne wyniki finansowe mimo bezprecedensowej sytuacji na rynku gazu ziemnego w Europie. Głównym motorem wzrostu jest nasza działalność wydobywcza, co wynika nie tylko z rekordowych cen surowców, ale także zdecydowanego zwiększenia produkcji gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG.

W pierwszym półroczu 2022 r. GK PGNiG miała 78,37 mld zł przychodów, o 214 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Koszty operacyjne wzrosły o 208 proc. proc. rok do roku – do 66,5 mld złotych. Wynik EBITDA wyniósł 15,07 mld zł i był wyższy niż rok wcześniej o 190 proc., z kolei EBIT sięgnął 11,92 mld zł, co oznacza wzrost o 249 procent. Zysk netto GK PGNiG wyniósł 4,84 mld zł i był wyższy niż w tym samym okresie 2021 r. o 99 procent.

Wysokie ceny węglowodorów i wzrost wydobycia spowodowały, że segment Poszukiwanie i Wydobycie wypracował aż 89 proc. dodatniego wyniku EBITDA Grupy. W takim ujęciu segmenty Dystrybucja i Wytwarzanie odpowiadały za, odpowiednio, 7 proc. i 4 proc. wyniku. Wkład segmentu Obrót i Magazynowanie był ujemny obniżając EBITDA Grupy PGNiG o 3,6 mld złotych. Rok wcześniej, po sześciu miesiącach, udział poszczególnych segmentów w EBITDA Grupy wynosił: Poszukiwanie i Wydobycie – 53 proc., Dystrybucja – 30 proc., Wytwarzanie – 12 proc., Obrót i Magazynowanie – 5 procent.

– Struktura EBITDA odzwierciedla wpływ wysokich cen węglowodorów na działalność GK PGNiG. O ile sprzyjają one wynikom segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, o tyle dla segmentu Obrót i Magazynowanie oznaczają istotny wzrost kosztów i zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Mocne fundamenty biznesowe Grupy Kapitałowej pozwalają nam jednak zabezpieczyć te potrzeby, również z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego – wskazuje Waksmundzka-Olejniczak.

Strona 1 z 5
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]