REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Parlament Europejski częściowo ogranicza wsparcie dla spalania lasów

  • 19 września 2022 08:43
  • Opracowała: AMC
Reklama

Parlament Europejski podczas głosowania plenarnego 14 września miał szansę jednoznacznie zatrzymać dotowanie spalania lasów w piecach elektrowni. Przegłosowane poprawki do rewidiowanej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (Dyrektywa OZE) tylko częściowo ograniczą używanie nieprzetworzonego drewna na cele energetyczne. Dalsze spalanie lasów pogłębi kryzys klimatyczny i bioróżnorodności, dlatego organizacje ekologiczne wytykają luki w nowych zapisach i wzywają unijnych przywódców do ich uszczelnienia podczas posiedzeń trójstronnych - czytamy w informacji prasowej.

- Parlament Europejski po raz pierwszy w swojej historii zagłosował za ograniczeniami dla wykorzystania biomasy. To ważny krok w kierunku wycofania pierwotnej biomasy drzewnej, czyli nieprzetworzonego drewna z lasu z Dyrektywy OZE, która decyduje, jakim źródłom energii przysługują dotacje. Jesteśmy jednak głęboko rozczarowani tym, że Parlament nie podążył za głosem nauki i nie wyeliminował w pełni zachęt do spalania drzew – powiedział Augustyn Mikos ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, współautor raportu Lasy do spalenia. 

Szybkie zwiększenie skali wykorzystania energii z biomasy leśnej w celu spełnienia celów UE w zakresie energii odnawialnej powoduje nieodwracalne szkody dla naszych lasów, zdrowia i klimatu, i musi zostać zatrzymane.

Lukratywne dotacje dla sektora bioenergii, (17 mld euro rocznie finansowane przez podatników) spowodowały gwałtowny wzrost spalania drewna (od czasu wejścia Polski do UE ilość spalanego drewna w energetyce wzrosła w naszym kraju 140 razy). Dla zaspokojenia zapotrzebowania na biomasę, znikają wielkie połacie lasów, rosną także emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Te, które są konsekwencją spalania biomasy drzewnej wynoszą obecnie dla całej UE ponad 400 milionów ton metrycznych rocznie - co odpowiada całkowitej emisji dwutlenku węgla w Polsce. Eksperci oszacowali, że ponad połowa drewna pozyskanego w Europie jest spalana na potrzeby sektora energetycznego.

Kluczowe rezultaty głosowania z 14 września:
Wprowadzono definicję "pierwotnej biomasy drzewnej". Z definicji wyłączono m.in. drewno z lasów szczególnie zagrożonych pożarami i szkodnikami oraz drewno poklęskowe. Tworzy to luki, które sprawiają, że duża ilość pierwotnej biomasy drzewnej może być nadal wykorzystywana do celów energetycznych - niepokojące jest w szczególności wyłączenie dotyczące "lasów dotkniętych klęskami żywiołowymi", może oznaczać, że kilka drzew powalone z powodu burzy pozwoli na wyrąb i spalenie całego lasu.

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]