REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Komisja proponuje certyfikację usuwania dwutlenku węgla

  • 1 grudnia 2022 16:32
  • Opracowała: AMC
Reklama

Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie pierwszych ogólnounijnych dobrowolnych ram w celu wiarygodnego certyfikowania wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla. Wniosek przyczyni się do rozwoju innowacyjnych technologii usuwania dwutlenku węgla i zrównoważonych rozwiązań w zakresie rolnictwa regeneratywnego oraz do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu, środowiska i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń. Proponowane rozporządzenie znacznie zwiększy zdolność UE do kwantyfikacji, monitorowania i weryfikacji procesów usuwania dwutlenku węgla - czytamy w komunikacie.

Większa przejrzystość zapewni zaufanie zainteresowanych stron i przemysłu oraz pomoże w zwalczaniu pseudoekologicznego marketingu. Usuwanie dwutlenku węgla może i musi przynieść wyraźne korzyści dla klimatu, a Komisja priorytetowo potraktuje te działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla, które przyniosą znaczne korzyści dla różnorodności biologicznej. Komisja, przy wsparciu ekspertów, opracuje dostosowane do potrzeb metody certyfikacji działań w zakresie usuwania dwutlenku węgla służących realizacji celów klimatycznych i innych celów środowiskowych.

Aby zapewnić przejrzystość i wiarygodność procesu certyfikacji, we wniosku określono zasady niezależnej weryfikacji usuwania dwutlenku węgla, a także zasady uznawania systemów certyfikacji, które można wykorzystać do wykazania zgodności z ramami UE. Aby zapewnić jakość i porównywalność usuwania dwutlenku węgla, proponowane rozporządzenie ustanawia cztery kryteria QU.A.L.ITY:

Quantification - mierzalność: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą być dokładnie mierzone i muszą przynosić jednoznaczne korzyści dla klimatu;

Additionality - dodatkowość: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą wykraczać poza już istniejące praktyki i wymogi prawa;

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]