REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Potrzebna natychmiastowa aktualizacja Polityki Środowiskowej Państwa

  • 2 listopada 2022 08:59
  • Opracowała: AMC
Reklama

Eksperci BCC informują, że kluczową rekomendacją dla rządu jest wyłączenie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska działań operacyjnych dot. energetyki (również dot. subwencji i dotacji) oraz przeniesienie do tego resortu z Ministerstwa Infrastruktury zagadnień ochrony wód w Polsce.

- Z natury rzeczy działania gospodarcze dosyć często stają w sprzeczności z problemami środowiskowymi. Dotyczy to nie tylko konkretnych przedsięwzięć, ale również planów czy nawet polityk gospodarczych państwa. Z tego powodu, zgodnie zresztą z obowiązującym prawem, wszystkie takie działania wymagają strategicznych ocen środowiskowych.  Dlatego też połączenie ochrony środowiska z energetyką, oraz ochrony wód z jej gospodarowaniem uważam za poważny błąd strukturalny, którego skutki to problemy między innymi z elektrownią Bełchatów, czy też rzeką Odrą.
Niezwykle istotną rekomendacją jest również natychmiastowe spełnienie warunków dla uzyskania funduszy europejskich KPO oraz wynikających z umowy partnerstwa. Brak takiego wsparcia praktycznie wyklucza transformację energetyki w Polsce oraz niezbędne inwestycje infrastrukturalne i środowiskowe - podkreśla Ryszard Pazdan, minister środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Powtarzaną od kilku kwartałów rekomendacją BCC jest również konieczność natychmiastowej aktualizacji Polityki Energetycznej Państwa zgodnie z przyjętymi przez RM założeniami. Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainie stworzyła ogromne zagrożenia dla suwerenności energetycznej większości państw europejskich w tym i naszego. Stąd bezwzględna konieczność zaktualizowania PEP do aktualnej sytuacji geopolitycznej. Obecne działania bez jasno określonej strategii (chociażby średnioterminowej) w sytuacji takiego zagrożenia pogłębiać będą problemy środowiskowe i gospodarcze Kraju.

- 7 października b.r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli z 3-lat realizowania 11-to letniego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” o budżecie 103 mld zł. Bardzo niski poziom realizacji efektów rzeczowych tego programu (2 – 4 proc.) świadczy o wyjątkowej złej organizacji jego zarządzania od początków funkcjonowania. Główny cel programu czyli poprawa efektywności energetycznej budynków został osiągnięty w bardzo nikłym stopniu. W obecnej sytuacji zagrożenia niedoborami energii jest to bardzo niedobra wiadomość. Jednocześnie drugi cel programu, czyli ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych też jest śladowe. Np. ograniczenie PM 2,5 – 10 szacuje się na ok. 08 proc. - informuje Ryszard Pazdan, minister środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC..

Drugą niedobrą wiadomością - zdaniem BCC -  jest zawieszenie przez Ministra Klimatu i Środowiska stosowania wymagań jakościowych pali stałych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z 28 września 2018 r. Praktycznie dopuszczalne będzie stosowanie wszystkich paliw. W konsekwencji tego kroku niektóre samorządy podjęły uchwały zawieszające działania antysmogowe.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]